Bay dán gạch Crocodile

Bay dán gạch cá sấu  

  • Được làm từ thép không rỉ chất lượng cao.
  • Giúp tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian.

Bay răng cưa U3 kích thước 3×3 mm

Dùng cho gạch kích thước nhỏ, gạch mosaic.

Kích thước gạch: nhỏ hơn 10×10 cm.

20 kg keo dán gạch sử dụng cho 7-8 m2.

Bay răng cưa U6 kích thước 6×6 mm

Dùng cho gạch ceramic.

Kích thước gạch: từ 10×10 cm đến nhỏ hơn 40×40 cm.

20 kg keo dán gạch sử dụng cho 5-6 m2.

Bay răng cưa U9 kích thước 9×9 mm

Dùng cho gạch porcelain, đá granite, marble và gạch terrazzo.

Kích thước gạch: từ 40×40 cm trở lên.

20 kg keo dán gạch sử dụng cho 2-3 m2.

Bay răng cưa dán gạch cá sấu  

  • Được làm từ thép không rỉ chất lượng cao.
  • Giúp tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian.

Bay răng cưa U3 kích thước 3×3 mm

Dùng cho gạch kích thước nhỏ, gạch mosaic.

Kích thước gạch: nhỏ hơn 10×10 cm.

20 kg keo dán gạch sử dụng cho 7-8 m2.

Bay răng cưa U6 kích thước 6×6 mm

Dùng cho gạch ceramic.

Kích thước gạch: từ 10×10 cm đến nhỏ hơn 40×40 cm.

20 kg keo dán gạch sử dụng cho 5-6 m2.

Bay răng cưa U9 kích thước 9×9 mm

Dùng cho gạch porcelain, đá granite, marble và gạch terrazzo.

Kích thước gạch: từ 40×40 cm trở lên.

20 kg keo dán gạch sử dụng cho 2-3 m2.

Chat Zalo