Vữa Sửa Chữa Kết Cấu – Crocodile Feather Patch

Vữa Sửa Chữa Kết Cấu – Crocodile Feather Patch

• Vữa trám chất lượng cao, chiều dày lên đến 13 mm.

• Cường độ nén > 800 ksc.

• Có khả năng giữ ẩm và tự bảo dưỡng.

• Cường độ nén, uốn và bám dính cao.

Tiêu chuẩn: ASTM C109, ASTM C882

Trọng lượng tịnh: 5 kg & 20 kg