Chất Tẩy Rửa Cho Vật Liệu Đá

Chất Tẩy Rửa Cho Vật Liệu Đá

Tẩy hiệu quả các vết bẩn thấm sâu khó làm sạch bằng các sản phẩm tẩy thông thường. Các vết bẩn thấm sâu như cà phê, rượu và dầu có thể được tẩy bằng sản phẩm Stone Cleaner.

Đây là sản phẩm cho hiệu quả cao với đá tự nhiên, đặc biệt với bề mặt đá mà bóng.

Trọng lượng tịnh:  0.5 L, 3.0 L, 10.0 L, 20.0 L