Vữa Rót Không Co Ngót Crocodile GP Grout

Vữa Rót Không Co Ngót – Crocodile GP Grout

  • Sử dụng làm vữa rót thông thường cho bê tông đúc sẵn, dầm, panel,…
  • Độ chảy cao, lấp đầy các khe hở và lỗ rỗng hẹp.
  • Cường độ nén cao > 700 ksc (68 MPa).
  • Sử dụng cốt liệu mịn, giảm phân tầng và tách nước

Crocodile General Purpose Grout là hỗn hợp vữa khô trộn sẵn không co ngót chuyên dụng cho các ứng dụng bơm vữa vào các khe hở nhỏ.

Các ứng dụng phổ biến bao gồm rót cho kết cấu chống đỡ như tấm tường đúc sẵn, dầm, cột và panel.

Các ứng dụng khác bao gồm trám các phần rỗng xung quanh khung cửa, giữa các tấm tường đúc sẵn và nhiều loại khe hoặc khu vực nhỏ khác trong kết cấu bê tông.

Đặc tính sản phẩm

• Cường độ nén cao >700 ksc.

• Giảm hiện tượng phân tầng và tách nước.

• Độ chảy cao giúp lấp đầy các lỗ rổng hẹp và phức tạp.

Trọng lượng tịnh: 20 kg/bao

 

 

0902 407 517
chat-active-icon