Tập đoàn Jorakay xử lý cơ sở sản xuất keo cá sấu giả

Tập đoàn Jorakay Thái Lan đẩy mạnh chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tập đoàn Jorakay Thái Lan, thương hiệu hàng đầu trong sản xuất và phân phối thương hiệu nổi tiếng là Crocodile (Cá Sấu) thượng hiệu số 1 Thái lan về Keo Cá sấu (Crocodile), thương hiệu số 01 …